Новини, події, оголошення

Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об’єднання дошкільників

17 грудня на базі факультету дошкільної та корекційної освіти відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція для науковців та практичних працівників: «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об’єднання дошкільників».

 

Основні напрями роботи практичної конференції:

ü Різновікова взаємодія дітей як чинник соціалізації.

ü Ідеї В.О.Сухомлинського щодо соціального становлення особистості в дитинстві на засадах різновікового об’єднання.

ü Інноваційні дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених щодо особливостей педагогічного супроводу дітей.

 

З вітальним словом до учасників конференції виступили:

DSC_1057

Кузь Володимир Григорович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри дошкільної педагогіки  та психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; DSC_1089

Попиченко Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної та корекційної освіти, Інститут розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

В пленарному засіданні взяли участь:

Рогальська-Яблонська Інна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тема виступу: «Гендерна соціалізація особистості: теоретичний аспект»

Гавриш Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тема виступу: «Пізнавальний діалог як засіб формування  критичного мислення у старших дошкільників»

Крутій Катерина Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та методики початкової і дошкільної освіти Інституту педагогіки і психології, Тернопільський національний педагогічний університету імені Володимира Гнатюка.

Тема виступу: «Формування інноваційного стилю педагога-вихователя».

 Гуренко Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, Бердянський державний педагогічний університет.

Тема виступу: «Полікультурне виховання дітей дошкільного віку: соціально-педагогічний контекст».

Федій Ольга Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової і дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Тема виступу: «Педагогічна терапія у роботі з дітьми раннього віку».

Рогальська Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної педагогіки та психології, Уманський державний педагогічний університет імені  Павла Тичини.

Тема виступу: «Особливості патріотичного виховання дітей та молоді в сучасному соціумі».

Бєлєнька Ганна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, Київського університету імені Бориса Грінченка.

Тема виступу: «Розвиток емоційного інтелекту особистості у період дошкільного дитинства».

Калмикова Лариса Олександрівна – доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки дошкільної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Тема виступу: «Психологічний розвиток дітей в умовах різновікової взаємодії».

Андрющенко Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, доцент,  завідувач кафедри освітнього менеджменту і педагогічних інновацій, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

Тема виступу: «Інноваційні підходи до забезпечення здоров’язберігаючого освітнього простору різновікового об’єднання дошкільників».

Мельник Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, Київського університету імені Бориса Грінченка.

Тема виступу: «Європейська практика професійної підготовки фахівців дошкільної освіти до організації освітнього процесу в різновікових групах».

Демченко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри корекційної педагогіки та психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тема виступу: «Особливості корекційної-розвивальної діяльності педагогів та психологів в інклюзивному освітньому середовищі».

Гаврилюк Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри дошкільної педагогіки і психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тема виступу: «Актуалізація інтелектуально-творчого потенціалу майбутніх вихователів ДНЗ».

Бутенко О.Г. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тема виступу: «Формування гармонійних взаємин між дітьми дошкільного віку в умовах різновікової взаємодії».

Семчук Світлана Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри  дошкільної педагогіки та психології,  Уманський державний педагогічний університет імені  Павла Тичини.

Тема виступу: «Впровадження комп’ютерних технологій в навчально‑виховний процес дошкільної установи».

Кушнір Валенина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри  дошкільної педагогіки та психології,  Уманський державний педагогічний університет імені  Павла Тичини.

Тема виступу: «Самоцінність дитинства в поглядах В.О. Сухомлинського».

Авраменко О. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки та психології,  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тема виступу: «Соціалізація дошкільника в аспекті педагогічних поглядів В.О. Сухомлинського».

Кондратюк Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової і дошкільної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Тема виступу: «Погляди В. О. Сухомлинського на здоров’язбереження дітей різновікової групи».

Калмиков Георгій Валентинович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології, Донбаський національний університет.

Тема виступу: «Мовленнєво-діяльнісна підготовка вихователя ДНЗ до роботи в різновіковій групі».

Шоробура Інна Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Тема виступу: «Інноваційні підходи підготовки сучасного вчителя».

DSC_1091

DSC_1106 DSC_1112 DSC_1121 DSC_1128 DSC_1130 DSC_1157

Вихованці дошкільного навчального закдаду  ясла-садок комбінованого типу №12 м. Умані привітали учасників конференції.

DSC_1083 DSC_1082 DSC_1079 DSC_1074 DSC_1071 DSC_1067 DSC_1063 DSC_1062 DSC_1061