Інформаційні джерела

Національна асамблея людей з інвалідністю України – http://naiu.org.ua/

Науково – методичний центр інклюзивної освіти – http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/

Нормативно-правове забезпечення діяльності навчальних закладів – http://osvita-mk.org.ua/publ/navchalnij_rik/2016_2017/normativne_zabezpechennja_2016_2017_n_r/47-1-0-3136

Міністерство освіти і науки України,  Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Освіта осіб з особливими потребами. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education

Iнтернет-портал Наукового товариства iнвалiдiв «Iнститут соцiальної полiтики». – Режим доступу : http://www.info.rehab.org.ua/ukrainian

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». – Режим доступу : http://www.ussf.kiev.ua/about

Інститут корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова . – Режим доступу :  http://www.ikpp.npu.edu.ua

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – Режим доступу :http://ispukr.org.ua/ukn/g1.html

Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».  – Режим доступу : http://education-inclusive.com

Клуб працівників спеціальної освіти – Режим доступу : www.krok.org.ua/spec-ukr.php

Корекційна освіта Херсонщини.– Режим доступу : http://corr.ks.ua

Науково-методичний центр інклюзивної освіти, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка – Режим доступу : http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=38

Національна Асаблея інвалідів України, Всеукраїнське громадське соціально-політичне об’єднання  – Режим доступу : http://naiu.org.ua

Представництво міжнародної неурядової організації «Кожній Дитині»  в Україні http://everychild.org.ua

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Режим доступу : http://fkspp.at.ua

Инклюзивный Ресурсный Центр-Харьков и Харьковская область – Режим доступа : http://www.fl-life.com.ua/inclusion

Международный компетентностный центр  инклюзивного образования Тюменского государственного университета.  – Режим доступа : http://www.utmn.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/tsentr-inklyuzivnogo-obrazovaniya/sotrudnichestvo-s-zarubezhnymi-partnerami

Международный центр инклюзивного образования (г. Казань). – Режим доступа : www.icie.ieml.ru

Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива», Инклюзивное образование  – Режим доступа : http://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu

Информационно-методический портал по інклюзивному и спеціальному образованию «Образование без границ».  – Режим доступа : http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55

Институт проблем инклюзивного образования Московского городского психолого-педагогического университета. Методические рекомендации – Режим доступа : http://inclusive-edu.ru/stat

Сайт Суворова Александра Васильевича – доктора психологических наук, действительного члена Международной академии информатизации при ООН. – Режим доступа : http://suvorov.reability.ru