ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА НА ФАКУЛЬТЕТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Практика на факультеті дошкільної та спеціальної освіти є обов’язковою складовою підготовки студентів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 016 Спеціальна освіта, відповідно до діючого Положення про організацію практик в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (денної та заочної форми навчання),  навчальних планів та наскрізних програм практик. Практична підготовка студентів спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття й удосконалення практичних умінь і навичок, визначених освітніми програмами підготовки фахівців дошкільної та спеціальної освіти.

Зусилля викладачів факультету спрямовані на формування педагога нового типу – мислячого, ініціативного, всебічно обізнаного, творчого.

Спільно з міським, районним відділами освіти, кафедрами факультету та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини здійснено ретельний відбір мережі баз практик: навчально-виховних комплексів, закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти,  спеціальних закладів освіти (навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри, школи-інтернати), де студенти мають змогу проходити навчальні та виробничі практики. Це обумовлено введенням майбутніх фахівців в умови обраної ними професійної діяльності, із залученням найдосвідченіших педагогів, які в свою чергу, знайомлять студентів як із традиційними підходами, так і з новими технологіями щодо організації освітнього процесу та передовим педагогічним досвідом.

Отже, практична майстерність майбутнього педагога – це вагомий показник готовності до професійної діяльності.

Друк