ФДКО: вступ у 2015

Правила прийому на навчання до УДПУ ім. Павла Тичини


Факультет дошкільної та корекційної освіти

ступінь «бакалавр»

Напрям підготовки

Форма навчання

Термін навчання

Вступні випробування

6.010101 Дошкільна освіта. Практична психологія

денна/заочна

2 р. **

Педагогіка дошкільна, психологія дитяча (фахове випробування)

6.010101 Дошкільна освіта. Корекційна освіта
(логопедія)

заочна

2 р. **

6.010101 Дошкільна освіта. Початкова освіта

денна/заочна

3 р. **

Педагогіка

(фахове випробування)

6.010101 Дошкільна освіта. Початкова освіта

денна

4 р.

Українська мова та література, біологія, історія України

(сертефікати)

6.010101 Дошкільна освіта. Практична психологія

денна/заочна

4 р.

6.010101 Дошкільна освіта. Корекційна освіта
(логопедія)

6.010105 Корекційна освіта (логопедія),
(спеціальна психологія*)

денна/заочна

4 р.

Українська мова та література, біологія, історія України

(сертефікати)

6.010105 Корекційна освіта (логопедія),
(спеціалізація за вибором*: спеціальна психологія, дошкільна освіта)

заочна

3 р. ***

Психологія

(фахове випробування)

ступінь «магістр»

8.01010101 Дошкільна освіта

денна/заочна

 

Педагогіка дошкільна, психологія дитяча та методики дошкільної освіти;
іноземна мова

ступінь «спеціаліст»

7.01010101 Дошкільна освіта. Практична психологія

денна/заочна

 

Педагогіка дошкільна, психологія дитяча та методики дошкільної освіти

7.01010101 Дошкільна освіта. Корекційна
освіта (логопедія)

денна/заочна

 

7.01010101 Дошкільна освіта. Початкова освіта

денна

 

7.01010101 Дошкільна освіта (спеціалізація за вибором*: фізична
культура, образотворче мистецтво)

заочна

 

7.01010105 Корекційна освіта (логопедія)

денна/заочна

 

Логопедія

перепідготовка за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

7.01010101 Дошкільна освіта. (Практична психологія*)

заочна

 

Українська мова

7.01010101 Дошкільна освіта. (Корекційна
освіта*)

 

7.01010105 Корекційна освіта (логопедія),
(спеціальна психологія*)

 

* Кваліфікація за спеціалізацією записується у додатку до диплому

*** Передбачається відкриття напряму підготовки

АДРЕСА ЦЕНТРУ РЕЄСТРАЦІЇ: вул. Садова, 2, м. Умань

тел.: (04744) 4-05-20; (063) 22 713 77; (096) 033 96 33 (приймальна комісія)

Друк