Дошкільна освіта

Силабуси дисциплін вільного вибору ОС молодший бакалавр

Виховання дітей з особливими потребами

Екокультура особистості

Етнопсихологія

Зарубіжна педагогіка

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти

Інноваційні технології в дошкільній освіті

Методика ігрової діяльності дітей

Основи теорії вихованя дітей

Психологія конфлікту

Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості

Розвиток емоційної сфери дітей

Соціальна психологія

Соціально-педагогічний супровід сім’ї

Цифрова педагогіка в дошкільній та спеціальній освіті

 

Презентації дисциплін вільного вибору ОС молодший бакалавр

Виховання дітей з особливими потребами

Екокультура особистості

Етнопсихологія

Зарубіжна педагогіка

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти

Інноваційні технології в дошкільній освіті

Методика ігрової діяльності дітей

Основи теорії вихованя дітей

Психологія конфлікту

Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості

Розвиток емоційної сфери дітей

Соціальна психологія

Соціально-педагогічний супровід сім’ї

Цифрова педагогіка в дошкільній та спеціальній освіті