ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ 2020 РОКУ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006р. №1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти» випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням, здобули ступінь бакалавра або магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, претендують на отримання одноразової адресної грошової допомоги (у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року).

Для довідки: Розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2020 року становить 2102 грн.

Випускники зможуть отримати допомогу, якщо до кінця серпня-початку вересня працевлаштуються на посаду педагогічного працівника у заклад загальної середньої освіти або професійної (професійно-технічної) освіти за спеціальністю, вчасно нададуть необхідний перелік документів та укладуть тристоронній договір про роботу між відділом/закладом освіти, університетом і випускником не менш як на три роки.

Перелік документів, які повинні надати до 10 жовтня у відділ обліку та військової підготовки студентів (старий корпус, адмінбудівля, 12 каб.):

  • копія паспорту;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія трудової книжки, завірена відділом освіти або директором школи;
  • виписка з наказу, про призначення на роботу;
  • реквізити банку.
  • заява про надання допомоги;
  • договір – 3 примірника;
  • довідка (якщо випускник працевлаштовується у навчально-виховні комплекси «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад подає довідку, яка підтверджує інформацію про те, що він працює на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти).

Важливо!  У разі відмови випускника приступити до роботи відповідно до укладеного договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги повертає суму фактично одержаної допомоги до закладу вищої освіти, який здійснював її виплату.

У разі зміни місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін повідомляє заклад вищої освіти, який здійснював виплату допомоги, та укладає договір за новим місцем роботи.

 

Виплата допомоги здійснюється до кінця поточного року.

 

 

Фахівець відділу обліку та військової підготовки студентів

Ващілова Наталія Віталіївна (3-49-58), 096-644-68-73

Друк