Практична підготовка

Практична підготовка

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЗДОБУВАЧІВ ОС «МАГІСТР» 502 групи ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ОП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Виробнича педагогічна практика – складова частина освітнього процесу педагогічного закладу вищої освіти. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх вчителів початкової

Read More
Практична підготовка

Підведення підсумків виробничої практики здобувачів вищої освіти заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійних програм: Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (Логопедія), Дошкільна освіта. Початкова освіта, Дошкільна освіта. Психологія

21.04.2023 року було проведено звітну конференцію з виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта 411з, 412з, 413з

Read More
Практична підготовка

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА ПОСАДІ ЛОГОПЕДА В ЗДО ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

        Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємною та обов’язковою складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців, яка сприяє

Read More
Практична підготовка

Підсумкова конференція з виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти ІV курсу 411, 412 та 413 груп ОС «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта

18.04.2024 року відбулася звітна конференція з виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти ІV курсу 411, 412 та 413 груп ОС

Read More
Практична підготовка

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «БАКАЛАВР» ІІ КУРСУ (211 ГРУПИ) ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Педагогічна практика є важливою складовою професійної підготовки майбутніх вихователів, під час якої у здобувачів вищої освіти закріплюються  та поглиблюються  знання,

Read More
Практична підготовка

Настановча конференція з навчально-ознайомлювальної педагогічної практики для здобувачів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта

08 квітня 2024 року відбулася настановча конференція з навчальної педагогічної практики для здобувачів 1 курсу заочної форми навчання (111з та

Read More