бінарне заняття «Особливості формування і розвитку мовлення у дітей дошкільного віку»

Викладачами кафедри спеціальної освіти Бегас Л. Д. та Хрипун Д. М. спільно з логопедом Родниківського дошкільного навчального закладу “Роднічок”

Гевеленко С. В. було проведене бінарне заняття «Особливості формування і розвитку мовлення у дітей дошкільного віку»

для студентів ОПП молодший бакалавр та бакалавр спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Студентами розглянуто корекційно-розвиткові заняття як цілісний процес формування особистості, проаналізовано вікові та індивідуальні особливості дітей дошкільного віку, детально обґрунтовано напрями, форми та засоби індивідуальної корекційної роботи з дітьми-логопатами. У ході заняття здобувачі вищої освіти продемонстрували різноманітні інноваційні методи і прийоми роботи з дітьми, реалізували творчий підхід до вирішення практичних завдань, проявили активність та ініціативність у процесі підготовки до заняття. На занятті панувала атмосфера доброзичливості, співпраці та взаємодопомоги.

Друк