Білан Валентина Андріївна

Посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Обліковий запис науковця: ORCID; GoogleScholar

Освіта: вища

 • Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини – закінчила у 1994 році і здобула фах учителя праці і фізики (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»).
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького – закінчила у 2010 році і здобула фах викладача університетів та вищих навчальних закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2017 році і здобула фах практичний психолог в закладах освіти (освітньо-кваліфікаційнийрівень «спеціаліст»);
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2020 році і здобула фах організатора дошкільної освіти. Вихователь раннього та дошкільного віку. Вчитель-логопед. Інструктор з адаптивного фізичного виховання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання «Формування естетичного ставлення майбутніх дефектологів до корекційно-педагогічної праці».

Професійна кар’єра:

06.09.2009 – 01.09.2016 рр. – викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університетуімені Павла Тичини

06.09.2016-25.11.2016 рр. – викладач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Із 25.11.2016 р. – викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Наукові інтереси:

 • соціалізація дітей з особлими освітніми потребами в інклюзивному середовищі; 
 • організація навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення; 
 • консультування дітей з порушеннями мовлення, їхніх батьків з проблем навчання, виховання, розвитку та корекції.

Дисципліни, які викладає: 

 • «Робота з сімєюдітей з особливимиосвітніми потребами», 
 • «Організація навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення», 
 • «Логопедія (порушення писемного мовлення)».

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Valentyna Bilan. Babii I., Tsymbal-Slatvinska S., Nikitenko A., Svitlana Tsymbal-Slatvinska. Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions / Iryna Maksymchuk, Borys Maksymchuk, Valentina Frytsiuk, Tetiana Matviichuk, Iryna Demchenko. Svitlana Tsymbal-Slatvinska, Inna Babii, Alona Nikitenko, Valentyna Bilan, Andrii Sitovskyi, Ihor Savchuk // Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 (2), Art 119, pp. 810-815, 2018. … Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. [JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT], Publisher University of Pitesti, Romania – (EUP), 2018. (Scopus).
 2. Плющ В. М., Степанюк К. І., Білан В. А.Психолого-педагогічна діагностика здатності до професійного самовдосконалення майбутніх учителів. / В. М. Плющ, К. І. Степанюк, В. А. Білан // Наука і Освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – 2017 – № 10. – С. 176-182. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-24. Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
 3. Demchenko, I., Maksymchuk, B., Bilan, V., Maksymchuk, I., & Kalynovska, I. (2021). Training Future Physical Education Teachers for Professional Activities under the Conditions of Inclusive Education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 191-213. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/227.
 1. Sarancha, I., Kovinko, M., Maksymchuk, B., Tarasenko, H., Kharchenko, S., Demchenko, I., Dovbnia, S., Rudenko, L., Symkanych, O., Martyniuk, T., Bilan, V., & Maksymchuk, I. (2022). Horticultural Therapy Course as an Educational-Therapeutic Tool of Rehabilitation for Persons with Musculoskeletal Disorders (MDs). Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 14(3), 180-200. UR: https://doi.org/10.18662/rrem/14.3/604  URL (WOS): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-  record/WOS:000864083000011
 1. Білан В. А. Сутність та специфіка корекційно-педагогічної праці дефектолога /В. А. Білан // Інноваційна педагогіка // – 2018 .– №3 – С. 60–63. (Категорія В)
 2. Білан В. А. Арт-терапія як один із засобів естетотерапії в корекційно-педагогічній роботі дефектолога / В. А. Білан // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – 2018. –№ 3 – С. 23–28. (Категорія В)
 3. Demchenko I., Bilan V. Corrective opportunites of the use art therapy methods in a teacher-defectologist’s work / I. Demchenko, V. Bilan // Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – Вип. 91. – С. 130–134 (Категорія В).
 4. Білан В., Лемещук М. Форми психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з особливими освітніми потребами. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 2, ч. 2. Умань : Візаві, 2020. С. 13-25. (Категорія В).
 5. Бегас Л., Білан В. Проблема автономних слів у процесі формування дитячого мовлення. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Вип.-30,том 2. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. (Категорія В).
 6. Білан В.Організація психолого-педагогічної підтримки молодших школярів з розладами аутистичного спектру. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 1,  Умань : Візаві, 2021. С. 6-18. (Категорія В).
 7. Demchenko I, Bilan V, Friauf N., Specific features of psychological and pedagogical advisory support for parents of the children with special educational needs in inclusive educational space HUMANITARIAN ьSTUDIOS: PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY Vol 12(4) 2021 С.20-30. (Категорія В).                         
 1. Bilan, V. (2022). Do problemy orhanizatsii psykholoho-pedahohichnoho suprovodu ditei molodshoho shkilnoho viku z rozladamy autystychnoho spektru [Оrganization of psychological and pedagogical support for primary school children having autism spectrum disorders]. Acta Paedagogica Volynienses, 1, 141–151, doi: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.1.23 (Категорія В).
 1. Білан В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку мовлення молодших школярів із загальним недорозвиненням мови Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 4,  Умань : Візаві, 2022. С. 95-105. (Категорія В).

 Членство:

З 2021 року член Української академії дитячої інвалідності (ГО «УАДІ»).

З 2023 року член Української асоціації корекційних педагогів.