ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УДПУ

Упродовж восьми десятків років УДПУ імені Павла Тичини не мав своєї промислової власності, тобто патентів на винаходи, які були власністю університету. За останні три роки ця робота в навчальному закладі суттєво активізувалась. Так, за цей час до Укрпатенту подано 30 заявок на видачу патентів на винаходи (корисну модель), отримано 25 патентів, власником яких є Уманський педуніверситет.

За цей же проміжок часу впроваджено у виробництво та підписано 9 ліцензійних угод на отримані патенти. Загалом у 2013 році отримано 4 патенти, у 2014 – 3, у 2015 – 5, у 2016 – 9, у 2017 – 8. Зрозуміло, що власником усіх цих патентів є Уманський держаний педагогічний університет імені Павла Тичини. Слід наголосити, що опанувавши самостійно методику проведення патентних досліджень, вдалося суттєво зекономити кошти університету на оформлення заявок на видачу патентів. Економія для 25 патентів склала близько 235 тисяч гривень. Співавторами винаходів, які є власністю Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини стали 12 викладачів.

Особливо активно патентно-ліцензійна діяльність проводилась у минулому році. Так, наприклад, за 2017 рік впроваджено 2 винаходи: патент № 112827 «Універсальна мотика із дротяним робочим органом» (Олег Мелентьєв, Андрій Терещук, Микола Захаревич, ліцензійний договір № 8 м. Умань від 1 лютого 2017 р.); патент № 112826 «Лопата з ріжучими кромками для копання прямокутних ям» (автори – ті ж, ліцензійний договір № 8 м. Умань від 1 лютого 2017 р.).

Університет взяв участь у конкурсі «Винахід року 2017» із винаходом «Вакуумний сферичний рефлектор великого діаметра із змінною кривизною поверхні та двохосьовою системою відслідковування» (номер патенту 83343). Навчальний заклад отримав  диплом за участь у конкурсі «Винахід року», а автору винаходу Олегу Мелентьєву був урочисто вручений диплом та почесна нагорода – кубок «Винахід року». За результатами участі УДПУ у конкурсі «Винахід року» у журналі «Винахідник і раціоналізатор» була опублікована стаття, в якій розкривається суть винаходу.

У 2017 році університет також взяв участь у виставці інноваційних військових розробок, що відбулася у Києві в Будинку офіцерів 21 квітня 2017, а також 20-21 жовтня 2017 року у VІ Міжнародному Форумі «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства»(м. Київ, УкрІНТЕІ). На цих виставках були представлені наші винаходи.

Для подальшого розвитку патентно-ліцензійної діяльності в планах винахідників УДПУ вирішити низку проблем. Зокрема, для впровадження промислової власності у виробництво в подальшому необхідно розробляти складальні та робочі креслення, готувати технологічні і маршрутні карти, створювати діючі моделі.

Узгоджуються також пропозиції, аби залучити до впровадження у виробництво та підписання ліцензійних угод на використання промислової власності УДПУ такої бізнес-структури університету як «Бізнес інкубатор» та інше. На основі розробленого Положення про «Студентське проектно-технологічне бюро» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини буде організовано роботу по залученню студентської молоді до створення промислової власності шляхом створення «Студентського проектно-технологічного бюро».

ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УДПУ     ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УДПУ    ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УДПУ    ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УДПУ  ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УДПУ

ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УДПУ

Друк