ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ GOOGLE MEET ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

Дистанційна освіта є інноваційною формою організації навчального процесу у закладах вищої освіти, рівноцінна з традиційними формами навчання (денною (очною), заочною),

Читати далі