РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ “ДИВОСВІТ”

Регіональний центр розвитку дитини «Дивосвіт» факультету дошкільної та спеціальної освіти функціонує в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини з 2016 року ( завідувач   методист Наталія Вознюк, лаборант – Світлана Машкаринець.)

Регіональний центр розвитку дитини «Дивосвіт» (далі Центр)  ценовітня модернізована інституція, де створені умови для всебічного, інтегрованого розвитку, цілісного розкриття природних задатків і здібностей кожної маленької особистості, які  допоможуть  у майбутньому досягти їй успіху та стати творчою особистістю.

«Дивосвіт» – це європейські та вітчизняні традиції в освіті та вихованні; фахові педагоги, психологи та тренери, досвідчені педагоги у своїй сфері; застосування сучасних програм і методичних досліджень; особистісний підхід до кожної дитини; психолого-педагогічний супровід розвитку дитини; розкриття та розвиток індивідуального потенціалу дитини.

Напрями роботи:

  • короткотривале перебування дітей (міні-садок) на 2-3 години в день;
  • підготовка до школи дітей від 4 до 6(7 )років;
  • впровадження технологій раннього розвитку дітей (методика навчання письму, грамоті, читання, рахунку М. О. Зайцева).
  • заняття для дітей, які потребують корекційно-розвиткової допомоги (логопедія)
  • велике різнобарв’я свят, майстер-класів, театрів та розіграшів подарунків;
  • база практики для студентів факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Фахівці Центру у роботі з дітьми використовують новітні технічні засоби навчання (мультимедійна техніка, демонстраційні методики, наочні посібники), спеціальні методичні посібники, підручники;  цікаві іграшки та розвиваючі матеріали для різних вікових категорій.

 

Вихованці Центру швидко проходять процес соціалізації та розвитку психічних процесів, умінь і навичок, необхідних для навчання. Заняття проходять у доступній для дітей ігровій формі, тому у них залишається досить вільного часу для гри та спілкування.

Друк