ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ».

20–21 травня 2020 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на базі Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського

Читати далі