Семчук Богдан Іванович

 

У 2014 році закінчив Уманський національний університет садівництва і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

У 2018 році закінчив з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та здобув кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «Дошкільна освіта», професійна кваліфікація «Вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільної освіти».

Професійна кар’єра:

Семчук Богдана Іванович розпочав науково-педагогічну діяльність в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини у 2015 р.

2015-2016 р.р. – викладач-стажист кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2016 року по теперішній час викладач-стажист кафедри дошкільної освіти.

Стаж педагогічної роботи у вищому  навчальному закладі освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 3 роки в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: проблема застосування медіаінформації в професійній діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти; формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

З 2016 року по теперішній час є провідним фахівцем відділу наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва.

З 2018 року є членом Британської ради.

У 2018 році закоординовано тему дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до застосування медіаінформації у професійній діяльності», на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктор філософії).

Автор понад 15 публікацій: у наукових фахових виданнях, зарубіжних виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня.

 

Друк