Трофаїла Наталія Дмитрівна

Трофаїла Наталія Дмитрівна

– заступник декана з виховної роботи

Освіта

З 2001 по 2005 навчалась в Уманському педагогічному училищі імені Тараса Шевченка, зі спеціальності «Дошкільне виховання», де здобула кваліфікацію вихователя в дошкільних закладах, вихователь з правом навчання іноземної мови.

З 2005 по 2009 році навчалась в Уманському педагогічному університеті імені Павла Тичини, зі спеціальності «Дошкільне виховання».

З 2009 по 2010 році навчалась в Уманському педагогічному університеті імені Павла Тичини, зі спеціальності «Дошкільне виховання», де здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, вихователя-гувернера.

Відразу після закінчення з 2010 по 2011 році навчалася в магістратурі зі спеціальності «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології.

У 2015 р. вступила в аспірантуру при Уманському державному  педагогічному університеті імені Павла Тичини.

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку» за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка під керівництвом доктора педагогічних наук, професора І.П. Рогальської-Яблонської на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

 

Професійна кар’єра:

З 2012 року працювала лаборантом кафедри теорії та методик дошкільної освіти.

З 2013 по 2015 рік – викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

З листопада 2015 року Наталія Дмитрівна була зарахована до аспірантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.08 – дошкільна педагогіка. На даний час навчається на ІІІ курсі аспірантури.

З вересня 2016 р. по липень 2017 р. – викладач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державному  педагогічного університету імені Павла Тичини.

З вересня 2017 р. – викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державному  педагогічного університету імені Павла Тичини.

2019 рік старший викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі 5  років.

Викладає дисципліни: «Методика навчання дітей іноземної мови», «Психопатологія», «Адаптивне фізичне виховання».

 

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: емоційний розвиток дітей дошкільного віку, емоційне благополуччя дітей.

Автор понад 40 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня.

Автор монографії «Теорія і практика підготовки майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку», навчально-методичного посібника «Методика навчання дітей іноземної мови».

Керівник наукового гуртка «Фрмування емоційної культури у майбутніх вихователів ЗДО».

Друк