Демченко Ірина Іванівна

 

Демченко Ірина Іванівна – декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної освіти.

 • У 1988 році успішно закінчила Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю теорія і методика початкового навчання і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.
 • У 2005 році закінчила аспірантуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.
 • У 2014 році успішно закінчила докторантуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та захистила докторську дисертацію зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.03 – корекційна педагогіка.

 

Професійна кар’єра

 • 1988-2003роки учитель початкових класів Маньківської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів № 2.
 • З 2003 року продовжила свою професійну діяльність в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
 • 2003-2005 роки  асистент кафедри образотворчого мистецтва і художньо-трудової діяльності.
 •  2006-2015 роки доцент кафедри корекційної педагогіки та психології .
 • З 2013 й донині очолює науково-дослідну лабораторію інклюзивної педагогіки.
 • З липня 2016 року декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 • Загальний педагогічний стаж ­- 29 років, з них у вищій школі – 14 років.
 • Викладає дисципліни: «Інклюзивна педагогіка», «Основи інклюзивної освіти», «Психологія творчості», «Основи психокорекції».

 

Наукова діяльність

 • Сфера наукових інтересів: підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти та психолого-педагогічного супроводу гармонійного розвитку дітей з/без особливих освітніх потреб.
 • У 2005 році захистила кандидатську дисертацію «Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва» й здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання.
 • 2006 рік присвоєно вчене звання доцента кафедри корекційної педагогіки та психології.
 • У червні 2016 року успішно захистила дисертацію «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.03 – корекційна педагогіка.
 • Автор понад 150 наукових праць, зокрема, монографії, публікацій у фахових виданнях, журналах та збірниках тез наукових конференцій різного рівня. Співавтор 3 монографій, укладач низки навчально-методичних посібників для викладачів і студентів.

 

Науковий керівник

 • кандидатського дослідження аспіранта Лемещук Марини Анатоліївни «Педагогічні умови соціалізації дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням  мовлення в дошкільних навчальних закладах»;
 • кандидатського дослідження аспіранта Бевзюк Марини Сергіївни «Підготовка учителя початкових класів до роботи з батьками в умовах інклюзивного навчання»;
 • кандидатського дослідження аспіранта Черніченко Людмили Анатоліївни  «Підготовка майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної освіти».

Черніченко Людмила Анатоліївна Тема дисертації: «Підготовка майбутніх вихователів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної освіти»

Друк