РОЗПОЧАЛИСЯ ЗАХИСТИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ОС «МАГІСТР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

12 травня 2020 р, відповідно до затвердженого графіка складання випускної атестації здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності «Дошкільна освіта», розпочалися захисти випускних кваліфікаційних робіт.

До захисту підготовлені всі відповідні паперові та електронні документи, необхідні для допуску. Здійснено перевірку робіт на плагіат.

У зв’язку з умовами карантину захист проходив у форматі відео-конференції на платформі ZOOМ. Студентів ознайомили із інструктивними матеріалами проведення захисту випускних кваліфікаційних робіт. Зі згоди студентів та членів екзаменаційної комісії було зроблено фотозйомку захисту робіт.

Студентам було представлено всіх членів екзаменаційної комісії, яка затверджена наказом №362 о/д від 1.03.2020 р. у такому складі:

Голова екзаменаційної комісії – Семчук Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти;

Заступник голови екзаменаційної комісії – Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної освіти, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти;

Екзаменатори:

Гаврилюк Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти;

Іщенко Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки розвитку дитини;

секретар екзаменаційної комісії – Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини.

Відповідно до наказу №1045 з/ф від 07.05.2020 р. «Про допуск до захисту кваліфікаційної роботи , на підставі повного виконання навчального плану зі спеціальності «Дошкільна освіта» освітнього ступеня «магістр» допустили до захисту відповідно наказу 42 особи.

 

За результатами захисту всі студенти отримали позитивні оцінки «добре» та «відмінно».

Друк