НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Нині ділиться успіхами та піднімає актуальні питання дошкілля науково педагогічний персонал кафедри дошкільної освіти факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Протягом 2017-2020 років науково педагогічний склад кафедри дошкільної освіти активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю. Головна мета діяльності професорсько викладацького складу кафедри дошкільної освіти – високий науковий рівень, постійне професійне та педагогічне вдосконалення.

Щорічно спільними зусиллями викладачів кафедри дошкільної освіти проводяться дві Всеукраїнські науково-практичні конференції та чотири регіональних семінарів, на які було запрошено представників міського та районного відділів освіти, завідувачів, методистів та вихователів закладів дошкільної освіти м. Умані.

На кафедрі дошкільної освіти відбулася традиційна зустріч з представниками Уманського районного відділу освіти, молоді та спорту, зокрема головним спеціалістом Уманського відділу освіти, молоді та спорту Осіпенко Наталією Миколаївною та вихователем ГПД ЗОШ № 4 Колясовою Оксаною Василівною. У ході зустрічі обговорювалися актуальні проблеми дошкільної освіти, сучасні вимоги до нормативно-правових документів, що регламентують організацію роботи закладів дошкільної освіти, особливості державного контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти.

Кафедра дошкільної освіти постійно співпрацює із педагогічними колективами закладів дошкільної освіти, здійснюючи консультування, тьюторську допомогу тощо.

Слід відмітити Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Професійна підготовка вихователів до педагогічної творчості: від теорії до практики», яка об’єднала творчими ідеями науковців, вихователів закладів дошкільної освіти, магістрів, студентів. У ході конференції були презентовані майстер-класи з використанням сучасних технологій педагогічної творчості.

Учасниками конференцій стали педагоги та науковці різних закладів освіти України (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Львівський національний університет імені Івана Франка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Криворізький державний педагогічний університет, Бердянський державний педагогічний університет, ВКНЗ “Білгород-Дністровське педагогічне училище”, Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, дошкільні заклади освіти Черкаської області).

 

Всеукраїнські науково-практичні конференції та регіональні семінари дали можливість молодим ученим та студентам нашого регіону презентувати результати власних теоретичних і практичних досліджень, обмінюватись думками та досвідом у проведенні наукової роботи.

Викладачі кафедри дошкільної освіти постійно підвищують свою кваліфікацію через участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, регіональних семінарах, симпозіумах, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо.

Друк