Видання

Монографії

 1. Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій школі : моногр. / І. І. Демченко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 500c.
 2. Бабій І.В. Теоретико-практичні засади формування готовності педагога до творчого розвитку школярів в умовах інклюзивної освіти :колективна монографія / І. Демченко, І. Бабій, М. Пічкур. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 198 с.
 3. Гаврилюк С. М. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія і методика: монографія / С. М. Гаврилюк. – Умань: Вид. «Сочінський М. М.», 2015. – 352 с.
 4. Кушнір В. М. Теорія і практика профільного навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ ст.). Монографія / В. М. Кушнір. – Умань : Видавець «Сочінський», 2016. – 418 с.
 5. Семчук С.І. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вихователів: теорія та практика /: моногр. / С. І. Семчук. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 400 с.

Навчальні посібники

 1. Іщенко Л.В.  Спеціальна  методика  формування  елементарних математичних    уявлень    у     дітей    дошкільного   віку    :     навч.-метод.    посіб./ Л. В. Іщенко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 84с. – Бібліогр.: с. 42.
 2. Іщенко Л.В. Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ : навч.-метод. посіб. / Л. В. Іщенко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 76 с.
 3. Поліщук О.  Спецметодика  фізичного  виховання:  навчально-методичний посібник – частина ІІ  / Олена Поліщук. – Умань : ФОП Жовтий, 2016 – 72 с.
 4. Поліщук О.  Спецметодика  фізичного  виховання:  навчально-методичний посібник: частина І./ Олена Поліщук. – Умань : ФОП Жовтий,2016– 56 с.
 5. Попиченко С.С. Актуальні проблеми сучасних досліджень дитячої психології: навч. пос. / укладач Попиченко С.С. – Умань : Візаві – 2016– 140 с.
 6. Скрипник Н.І.   Групова   психокорекція   (з   практикумом) : навчально-методичний посібник / укладач Н. І. Скрипник. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 100 с.
 7. Скрипник Н.І. Актуальні проблеми правового виховання дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник / укладач Н. І. Скрипник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 48 с.
 8. Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти : структура та діагностика : навч.-метод. посіб. /І. І. Демченко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 160 с.
 9. Демченко І.І.Дидактичні та корекційно-розвивальні технології інклюзивної початкової школи : зб. матеріалів для метод. забезпеч. навч.-виховного процесу / Уклад. І. І. Демченко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016 – 146 с.
 10. Демченко І.І.Інклюзивна  педагогіка  початкової  школи  :  навч.- метод. посіб. / Уклад. І. І. Демченко. – Умань : Візаві, 2016. – 320 с.
 11. Бабій І.В. Арт-терапія в освіті та соціальній сферіії: навчально-методичний посібник / укл. І.В. Бабій – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 – 128 с.
 12. Білан В.А. Методологічні та теоретичні проблеми психології :навч.-метод. посібн. / улад. Валентина Андріївна Білан. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 131 с.
 13. Білан В.А. Основи психокорекції. Практикум з групової психокорекції : навч.-метод. посібн. / улад. Валентина Андріївна Білан. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 131 с.
 14. Голуб В.  М.,  Голуб  Н.  П.  Основи  природознавства.  ‒  Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2016. – 420 с.
 15. Голуб Н. П. Основи психокорекції, психотренінгу та психоконсультування дітей із ТМП : навч. посібник для студентів факультету дошкільної та корекційної освіти. ‒ Умань : ФОП Жовтий О. О. ‒ 142 с
 16. БегасЛ.Д. Логопедичні практикуми: навчально-методичний посібник / укладач Л.Д.Бегас – Умань : « Жовтий», 2016 – 124с.
 17. Чепка О.В. Сучасні системи спеціальної педагогіки та психології:навчально-методичний посібник / укл. О. В. Чепка – Умань : ВПЦ «Візаві»,2016 – 108 с.
 18. Чепка О.В.   Спеціальна   педагогіка   з   історією   логопедії:навчально-методичний посібник / укл. О. В. Чепка – Умань : ВПЦ «Візаві»,2016 – 103 с.
 19. Чепка О.В. Ігри в логопедичній роботі: навчально-методичний посібник / укл. О. В. Чепка – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 – 180 с.
 20. Чепка О.В.  Спеціальна  психологія.  У  питаннях  і  відповідях:навчальний посібник / укл. О. В. Чепка – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 – 104 с.
 21. Пясецька Н.А. Основи психологічного консультування осіб з тяжкими мовленнєвими порушеннями. – Умань: Візаві; 2016. – 120 с.
 22. Дука Т.М. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами: навч.-метод. посіб. / Т.М.Дука – Умань : : ФОП Жовтий, 2016. – 104 с.
 23. Рогальська Н.В. Українське  народознавство  у вихованні дітей:навч.-метод. посіб. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільна освіта» / Н.В. Рогальська – Умань : : ФОП Жовтий, 2016. – 129 с.
 24. Дудник Н.  А.  Економічне  виховання  дітей  дошкільного  віку: значення, специфіка, супровід : навч.-метод. посіб. / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 35 с.
 25. Дудник Н. А. Тематичні економічні прогулянки в дошкільному навчальному закладі : метод. посіб. / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015 – 47 с.

Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо)

 1. Дудник Н. А. Взаємодія дошкільного навчального закладу із сім’єю: метод. посібник / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 49 с.
 2. Дудник Н. А. Економіка для дошкільників: програма для дітей старшого дошкільного віку / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 29 с.